Ważne informacje:

Zgłoszenie zgonu

Zanim pochowasz osobę, która zmarła musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC).

Kto może zgłosić zgon

Współmałżonek zmarłej osoby oraz pozostała rodzina, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie, pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Kiedy zgłosić zgon

Do 3 dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza. Do 24 godzin od chwili zgonu, jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Co przygotować

1. Kartę zgonu (dostaniesz ją od lekarza, który stwierdził zgon).
2. Dowód Osobisty zmarłej osoby.
3. Swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Gdzie zgłosić zgon

W USC właściwym dla miejsca zgonu. Przykład: jeśli osoba zmarła w Pułtusku, zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego w Pułtusku.
Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wyda Ci jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Dodatkowe informacje

Gdy zgłosisz zgon osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)